Ban lãnh đạo

 

GD Nguyen Tan danhChủ tịch kiêm Giám Đốc Công ty - Ông: Nguyễn Tấn Danh

Họ tên: Nguyễn Tấn Danh

Năm sinh: 16/08/1959

Quê quán: Long Xuyên - An Giang

Chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế Công Nghiệp, Cao Cấp Lý Luận Chính Trị

Chức vụ: Giám Đốc

Ông Nguyễn Tấn Danh hiện là Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Công ty. Ông trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám Đốc Công ty Liên Doanh ANTRACO. Được Tổng Công ty SCIC bổ nhiệm làm Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Công ty từ ngày 23/04/2008.

 


 

PGD Vo Tan DinhThành viên Ban Giám Đốc - Phó Giám Đốc Công ty

Họ tên: Võ Tấn Đỉnh

Năm sinh: 11/11/1966

Quê quán: Tri Tôn - An Giang

Chuyên môn: Đại Học Tài Chính - Tiền Tệ, Cao Cấp Lý Luận Chính Trị

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Ông Võ Tấn Đỉnh được bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc từ ngày 15/10/2008. Trước đây ông từng giữ chức vụ Phó Phòng Tài Chính Doanh Nghiệp thuộc Sở Tài Chính Tỉnh An Giang. Hiện nay ông được Giám Đốc phân công phụ trách công tác tài chính và công tác đầu tư của Công ty.

 


 

PGD Nguyen Thai ThanhThành viên Ban Giám Đốc - Phó Giám Đốc Công ty

Họ Tên: Nguyễn Thái Thanh

Năm sinh: 25/04/1965

Quê quán: Châu Thành - An Giang

Chuyên môn: Kỹ Sư Cơ Khí Nông Nghiệp, Cử Nhân Chính Trị

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Ông Nguyễn Thái Thanh được bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc từ ngày 20/03/2001. Trước đây ông từng giữ chức vụ Trưởng Phòng Kỹ Thuật. Hiện nay ông được Giám Đốc phân công phụ trách công tác sản xuất, bảo hộ lao động, kỹ thuật, kiêm chỉ huy trưởng công trường Bà Đội.

 


 

PGD Huynh Nhut TruongThành viên Ban Giám Đốc - Phó Giám Đốc Công ty

Họ tên: Huỳnh Nhựt Trường

Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: Bình Khánh - Long Xuyên - An Giang

Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Ông Huỳnh Nhựt Trường được bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc Công ty từ ngày 20/01/2017. Trước đây ông từng giữ chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật. Hiện nay ông được Giám Đốc phân công phụ trách công tác kỹ thuật tại công trường khu vực Cô Tô.